۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت ان بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السالم(۵۰)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام سند شماره ۵۰ و از ابو مظفر یوسف سبط فرزند جوزی در کتاب “ریاض الافهام”...

۱۱۰ از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام(۴۹)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام سند شماره۴۹ ابینعیم متوفای سال ۴٣٠ ھ۔ق در حلیه الاولیاء چنین می نویسد: …از عمر...

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۴۸)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام سند شماره ۴۸ امام فخر‌رازی متوفای سال ۶۰۴ ھ۔ق در تفسیر کبیر خود ، در...

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام(۴۷)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام سند شماره ۴۷ الحافظ الامام ابی‌بکر البزار متوفای ۲۹۴ ھ۔ق چنین می‌نویسد: از زید ابن...

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام(۴۶)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام سند شماره ۴۶ … شنیدم علی (علیه السلام) بروی منبر از صحابه گواهی می خواستند،...

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۴۵)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۴۵ معنای واژه “ولیّ” در فرهنگ خلفا إبن أبی شیبه الکوفی متوفای۲۳۵ ھ۔ق...

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۴۴)

اهل_سنت_لطفا_تامل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۴۴ الإمام أبی عوانه یعقوب بن إسحاق الاسفرائنی متوفی ۳۱۶هـ عمر گفت :...

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۴۳)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۴ معنای واژه «ولی» در فرهنگ خلفا ابوبکر و عمر خود را «ولی...

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۴۲)

اهل_سنت_لطفا_تامل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۴۲ش بزرگان اهل سنت و نقل معنای کلمه “مولی” ابن حجر عسقلانی متوفی...

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام(۴۱)

اهل_سنت_لطفا_تامل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام سند شماره ۴۱ از ابی زکریا یحی بن محمد عنبری از ابراهیم بن ابی طالب...

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۴۰)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائه ۱۱۰ از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۴۰ بزرگان اهل سنت و نقل معنای کلمه “مولی” أبو البقاء الکفوی (متوفای ۱۰۹۴هـ)...

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۳۹)

اهل_سنت_لطفا_تامل_کنند ارائهء۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام سند شماره ۳۹ احمد بن حنبل در کتاب خود چنین نقل می‌کند: حضرت على علیه السّلام...

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۳۸)

اهل_سنت_لطفا_تامل_کنند ارائهء ۱۱۰سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمو منین علیه السلام سند شماره ۳۸ علمای بزرگ اهل تسنن و بیان معنای کلمه “مولی” الحسینی الزبیدی (متوفای...

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۳۷)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام سند شماره۳۷ احمد بن حنبل در مسند خود چنین نقل می‌کند: حضرت على علیه السّلام...

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۳۶)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۳۶ الدقیقی النحوی (متوفای۶۱۴هـ) وی نیز که از بزرگان علم لغت در قرن...

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۳۵)

اهل_سنت_لطفا_تامل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام سند شماره۳۵ استدلال امیرالمؤمنین علیه السلام به حدیث غدیر امیرالمومنین علیه السلام در رحبه فرمودند:...

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۳۴)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۳۴ علمای بزرگ اهل تسنن و بیان معنای کلمه “مولی” أبن منظور الأفریقی...

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۳۳)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۳۳ علمای بزرگ اهل تسنن و بیان معنای کلمه “مولی” أبو بکر الأنباری...

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۳۲)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند   ارائهء ۱۱۰سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۳۲ علمای بزرگ اهل تسنن و بیان معنای کلمه “مولی” أبی عبیده ،...

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام(۳۱)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۳۱ علمای بزرگ اهل تسنن و بیان معنای کلمه “مولی” ابو حیان اندلسی...

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۳۰)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۳۰ علمای بزرگ اهل تسنن و بیان معنای کلمه “مولی” أبو حیان اندلسی...

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۲۹)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۲۹ علمای بزرگ اهل تسنن و بیان معنای کلمه “مولی” کلبی ، محمد...

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۲۸)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۲۸ بیان معنای “مولا” در صحیح بخاری، مهم ترین کتاب اهل تسنن اعتراف...

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۲۷)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۲۷ اعتراف بزرگان اهل تسنن به صحت و تواتر حدیث غدیر اعتراف علامه...

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۲۶)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت مولا امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۲۶ اعتراف مهم سبط بن جوزی (متوفای ۶۵۴هـ) “دانشمندان متخصص در تاریخ...