۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۲۰)

اهل_سنت_لطفا_تامل_کنند   ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمومنین عل یه السلام سند شماره ۲۰ اعتراف بزرگان اهل تسنن به تواتر حدیث غدیر مناوی در...

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۱۹)

اهل_سنت_لطفا_تامل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۱۹ اعتراف بزرگان اهل تسنن به تواتر حدیث غدیر جلال الدین سیوطی (متوفای...

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۱۸)

اهل_سنت_لطفا_تامل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل تسنن در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۱۸ اعتراف بزرگان اهل تسنن به صحت حدیث غدیر هیثمی پس از نقل...

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۱۷)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۱۷ اعتراف بزرگان اهل تسنن به صحت حدیث غدیر ابن حجر عسقلانی از شارحین...

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۱۶)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت مولا امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۱۶ اعتراف بزرگان اهل تسنن به تواتر حدیث غدیر ذهبی گفت :...

۱۱۰سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۱۵)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلا م سند شماره ۱۵ اعتراف بزرگان اهل تسنن در مورد اسناد حدیث غدیر شمس الدین...

۱۱۰ سند از واقعه غدیر در اثبات دلالت بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۱۴)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰سند از کتب اهل تسنن‌در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۱۴ اعتراف بزرگان اهل سنت در مورد اسناد حدیث غدیر شمس الدین ذهبی (متوفای۷۴۸هـ): “محمد...

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۱۳)

اهل_سنت_لطفا_تامل_کنند ارائه ۱۱۰سند در اثبات ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام سند شماره ۱۲ ابن حجر عسقلانی از امیر مؤمنان علیه السلام روایت می کند : حضرت على علیه السّلام فرموده...

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام(۱۲)

اهل_سنت_لطفا_تامل_کنند ارائه ۱۱۰سند در اثبات ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام سند شماره ۱۲ ابن حجر عسقلانی از امیر مؤمنان علیه السلام روایت می کند : حضرت على علیه السّلام فرموده...

۱۱۰سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۱۱)

اهل_سنت_لطفا_تامل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۱۱ : عائشه دختر سعد از پدرش نقل کرده است که رسول خدا...

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۱۰)

اهل_سنت_لطفا_تامل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۱۰ : ابو اسحاق از عمرو بن ذى مرّ ، سعید بن وهب...

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۹)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۹ : ابن ماجه قزوینی از براء بن عازب عدی بن ثابت از...

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۸)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۸: ابن ماجه قزوینی از سعد بن أبی وقاص : عبد الرحمن ،...

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۷)

اهل_سنت_لطفا_تامل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت مولا امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۷ اعتراف به صحت حدیث غدیر ترمذی از أبو طفیل أبی سریحه...

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۶)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت مولا امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۶ یحیی بن جعده از زید بن ارقم روایت کرده است :...

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۵)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت مولا امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۵ : یحیی بن جعده از زید بن ارقم روایت کرده است...

۱۱۰سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۴)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰ از کتب اهل سنت در اثبات ولایت مولا امیرالمومنین علیه السلام سند شماره۴: اعتراف مهم دیگر ابن تیمیه (پایه گذار اعتقادی وهابیت) در مورد حدیث ثقلین...

۱۱۰ سند از واقعه ی غدیر و اثبات دلالت بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۳)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل تسنن در اثبات ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام سند شماره ۳: اعتراف جالب ابن تیمیه (پایه گذار اعتقادی وهابیت) در مورد حدیث ثقلین...

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۲)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل تسنن در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۲ : امیرالمومنین على علیه السّلام فرموده است : رسول خدا صلّى اللّه...

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۱)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل تسنن در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۱ : اعتراف صریح ابن جوزی به کلمه “مولا‌” و معنای آن در...

پاسخ به شبهات/معنای مولا:دوستی یا سرپرستی؟! (۴۰)

مولا (۴۰) اعترافات جالب و پرشور شیخ طارق یوسف المصری از علمای اهل سنت…. عدم نقل عامدانه یواقعه غدیر برای عوام عامه ، اشاره به حدیث غدیر و شرح...

پاسخ به شبهات/معنای مولا:دوستی یا سرپرستی؟! (۳۹)

مولا (۳۹) آیه_اکمال (۶) آیه ولایت (۳۷) احتجاج امیرالمومنین علی علیه السلام به حدیث غدیر در صفین و جمل احتجاج در صفین در جنگ صفین، هنگامى که فرستاده ‏هاى...

پاسخ به شبهات/ معنای مولا:دوستی یا سرپرستی؟! (۳۸)

مولا (۳۸) نگاهی کوتاه به معنای مولا در قرآن ، کلام رسول خدا و لغت شناسان برخی از دانشمندان اهل سنت با توجه به رسوبات ذهنی و پیش‌فرض‌هایی که...

پاسخ به شبهات/معنای مولا:دوستی یا سرپرستی؟! (۳۷)

مولا(۳۷) معنای حدیث غدیر در یک روایت واضح در کتب اهل سنت با سند معتبر آمده است: ۱۳۶۱ – حَدَّثَنَا سُلَیْمَانُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ الْغَیْلَانِیُّ، ثنا أَبُو عَامِرٍ، ثنا...

پاسخ به شبهات/معنای مولا:دوستی یا سرپرستی؟! (۳۶)

مولا(۳۶) احتجاج صدیقه کبری سلام الله علیها به حدیث غدیر در منابع شیعی و سنی مصادر شیعی شیخ طبرسی در الاحتجاج می‌نویسد : فدعا عمر بحطب ونار وقال :...