پاسخ به شبهات/معنای مولا:دوستی یا سرپرستی؟! (۳۴)

پنج شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۷:۲۹

مولا (۳۴)

  عناد ابن تیمیه با حدیث غدیر و ادامۀ حدیث شریف با لفظ «وال من والاه وعاد من عاداه»!

و اقرار مهم تئوریسین وهابیت!

ابن‌تیمیه حرانی که عناد خاص و مهمی با حضرات أهل‌البیت -علیهم السّلام- داشته است در مکان‌های متعددی سعی به تضعیف و یا تکذیب احادیث صحیحه و محکمی در فضائل و مناقب حضرات أهل‌البیت -علیهم السّلام- از کتب خود نموده است،
امّا علمای اهل‌سنّت و سلفی بسیاری را می‌توان پیدا کرد که با سخنان او کاملاً مخالف هستند.

ابن‌تیمیه برای فرار از این حقیقت که ادامۀ حدیث غدیر یعنی «وال من والاه وعاد من عاداه» که از آن این نکتۀ مهم بر می‌آید که دشمنان و معاندان امیرمؤمنان -علیه السّلام- دشمنان خدا هستند، بدون داشتن دلیل محکم و صحیحی سعی می‌کند که این فقره از حدیث غدیر را تضعیف کند!
حال آن‌که علمای سنی بسیاری را می‌توان یافت که این فقره را نیز تصحیح کرده‌اند.

به عنوان نمونه چندین مورد از کلمات و سخنان و تصحیحات علمای سنّی و سلفی را ارسال خواهیم کرد.

نکتۀ جالب و حیرت‌آور در کلام ابن‌تیمیه این است که می‌گوید اگر کسی این فقرۀ «وال من والاه وعاد من عاداه» را تصحیح کند،
از علمای اهل معرفت به حدیث محسوب نمی‌شود!

حال سؤال ما این است، آیا ابن‌تیمیه دها تن از علمای سنّی و سلفی را از اهل
علم و معرفت به حدیث می‌داند
یا خیر؟!

و از طرفی جالب است بدانید علت اصلی تضعیف این بخش از حدیث غدیر توسط ابن تیمیه آن است که خود
‍ ابن تیمیه (تئوریسن وهابیت) میگوید:

دلالت دعای غدیر بر عصمت و واجب الطاعه بودن امیرالمومنین علیه السلام!

است ؛ پس مردود است!!!

📗مجموع الفتاوی ابن تیمیه ، ج ۴ ص ۴۱۸

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=445&idto=446&bk_no=22&ID=298

اما همانگونه که بیان شد زیاده ی حدیث غدیر با اسناد معتبر در کتب اهل سنت روایت شده است ،
از جمله در سنن کبری نسائی که از صحاح سته است
و سند روایتش صحیح است.
و جالب اینکه شاگرد خود ابن تیمیه آقای ابن کثیر حدیث غدیر با زیاده اش را معتبر دانسته است!

البدایه و النهایه لإبن کثیر – ج ۷ ص ۶۷۱ با تصریح بر “جید” بودن سند روایت

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=556&idto=556&bk_no=59&ID=608

پس طبق اعتراف ابن تیمیه و تصحیح حدیث غدیر و قسمت دعایی آن ، عصمت و واجب الاطاعه بودن امیرالمومنین علی علیه السلام ثابت است.

کانال برهان و نقل نکات ناب از کتب مخالفین

Share

دیدگاه شما