۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۲۰)

جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۹

اهل_سنت_لطفا_تامل_کنند

 

ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمومنین عل

یه السلام

سند شماره ۲۰

اعتراف بزرگان اهل تسنن به تواتر حدیث غدیر

مناوی در فیض القدیر می‌نویسد:

هیثمی گفته است که راویان مسند احمد مورد اعتماد هستند و در جای دیگر گفته که روایان آن راویان صحیح بخاری هستند و مصنف (سیوطی) گفته است که حدیث غدیر متواتر است .

فیض القدیر

کانال برهان و ارائه ۱۱۰ سند در اثبات ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام تا روز عید بزرگ غدیر خم

Share

دیدگاه شما