۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۲۴)

شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۴

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند

ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام

سند شماره ۲۴
اعتراف علمای بزرگ اهل تسنن بر صحت و تواتر حدیث غدیر

محمد ناصر البانی (۱۳۳۲هـ . ۱۹۱۴م ؛ ۱۴۲۰هـ – ۱۹۹۹م)

“برای حدیث غدیر سند‌های بسیاریی ذکر شده است که افراد زیادی مانند هیثمی در کتابش المجمع اسناد آن را ذکر کرده اند ،
ومن آنچه آورده‌ام اندکی از آن است که هر کسی پس از آشنائی با اسناد آن یقین به صحت پیدا می‌کند .
ابن عقده همه راه‌های نقل آن را در کتابی مستقل جمع کرده است
و ابن حجر بنا بر بعضی از اسناد ، آن را صحیح و بر بعضی از اسناد ، حسن دانسته است .

خلاصه سخن آن که هر دو قسمت این روایت [من کنت مولاه فعلی مولاه ؛ اللهم وال من والاه ] صحیح هستند ؛
بلکه قسمت اول آن به صورت متواتر از رسول خدا صلی الله علیه وآله نقل شده است … .

البانی ، محمد ناصر (معاصر) ، السلسله الصحیحه ، ج ۴ ، ص ۲۴۹

کانال برهان و ارائه ۱۱۰سند در اثبات ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام تا روز عید بزرگ غدیر خم

Share

دیدگاه شما