۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۳۴)

پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷ - ۲۱:۰۱

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند

ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام

سند شماره ۳۴

علمای بزرگ اهل تسنن و بیان معنای کلمه “مولی”

أبن منظور الأفریقی (متوفای ۷۱۱هـ)

ابن منظور مصری که کتاب لسان العرب او از برترین کتاب‌های لغت به شمار می‌رود ، با استشهاد به شعر معروف لبید تصریح می‌کند که «مولی» در این شعر به معنای «أولی» است :

“وأما قول لبید : فعدت کلا الفرجین تحسب أنه مولى المخافه خلفها وأمامها فیرید أنه أولى موضع أن تکون فیه الحرب .”

ترجمه :دو گروه متخاصم گمان بردند که ترسناک‌تر و سزاوارتر برای ترس و وحشت پشت سر و روبرو است.

“در شعر لبید : از (مولی المخافه) این چنین قصد شده است که : سزاورتر و بر ترین مکان که در آن جنگ خواهد بود ، پشت سر و رو برو است .”

همچنین‌ او می نویسد :

” گفت : قول عمر به علی : برای من ولی هر مؤمنی گردیدید.”

و گفته شده که : سبب این مطلب این هست که اسامه به علی «علیه السلام» گفت : تو مولای من نیستی ! همانا مولای من رسول الله «صل الله علیه واله» است که فرمود:

من کنت مولاه فعلی مولاه

و هرکسی که سرپرستی امری بر دیگری شد پس او ولی است.
و نسبت به مولی “مولوی” است.

لسان العرب ، ج ۱۵ ، ص ۴۱۰ ، ناشر : دار صادر – بیروت ، الطبعه : الأولى

کانال برهان و ارائه ۱۱۰ سند در اثبات ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام تا روز عید بزرگ غدیر خم

Share

دیدگاه شما