۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۳۸)

پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۸

اهل_سنت_لطفا_تامل_کنند

ارائهء ۱۱۰سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمو

منین علیه السلام

سند شماره ۳۸

علمای بزرگ اهل تسنن و بیان معنای کلمه “مولی”

الحسینی الزبیدی (متوفای ۱۲۰۵هـ)

الزبیدی در تاج العروس به استشهاد به شعر معروف لبید تصریح می‌کند که «مولی» در این شعر به معنای «أولی» است :

و اما قول لبید : فعدت کلا الفرجین تحسب أنه مولى المخافه خلفها وأمامها فیرید أنه أولى موضع أن تکون فیه الحرب .

(ترجمه شعر قبلا ذکر شد) در شعر لبید : از (مولی المخافه) این چنین قصد شده است که : سزاورتر و بر ترین مکان که در آن جنگ خواهد بود ، پشت سر و رو برو است .

تاج العروس من جواهر القاموس ، ج ۴۰ ، ص ۲۵۴ ، تحقیق : مجموعه من المحققین ، ناشر : دار الهدایه

کانال برهان و ارائه ۱۱۰‌سند در اثبات ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام تا روز عید بزرگ غدیر خم

Share

دیدگاه شما