اسلایدشو

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۲۰)

اهل_سنت_لطفا_تامل_کنند   ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمومنین عل یه السلام سند شماره...
۱۳:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۷

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۱۹)

اهل_سنت_لطفا_تامل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۱۹ اعتراف...
۱۳:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۷

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۱۸)

اهل_سنت_لطفا_تامل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل تسنن در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۱۸ اعتراف...
۱۲:۵۳ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۷

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۱۷)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۱۷ اعتراف بزرگان...
۱۲:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۷

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۱۶)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت مولا امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۱۶ اعتراف...
۱۲:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۷

۱۱۰سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۱۵)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلا م سند شماره ۱۵ اعتراف...
۱۲:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۷

۱۱۰ سند از واقعه غدیر در اثبات دلالت بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۱۴)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰سند از کتب اهل تسنن‌در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۱۴ اعتراف...
۱۴:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۰

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۱۳)

اهل_سنت_لطفا_تامل_کنند ارائه ۱۱۰سند در اثبات ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام سند شماره ۱۲ ابن حجر عسقلانی از امیر مؤمنان...
۹:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام(۱۲)

اهل_سنت_لطفا_تامل_کنند ارائه ۱۱۰سند در اثبات ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام سند شماره ۱۲ ابن حجر عسقلانی از امیر...
۲۱:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

۱۱۰سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۱۱)

اهل_سنت_لطفا_تامل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۱۱ : عائشه دختر...
۸:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۵