اسلایدشو

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۳۰)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۳۰ علمای بزرگ...
۲۱:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۲۹)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۲۹ علمای بزرگ...
۲۰:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۲۸)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۲۸ بیان معنای...
۲۰:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۲۷)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۲۷ اعتراف...
۱۹:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۲۶)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت مولا امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۲۶ اعتراف...
۱۹:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۲۵)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۲۵ اعتراف بزرگان...
۱۳:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۲۴)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۲۴ اعتراف علمای...
۱۲:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنیت علی علیه السلام (۲۳)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰ سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت مولا امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۲۳ اعتراف...
۱۲:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۲۲)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائهء ۱۱۰سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام سند شماره ۲۲ اعتراف...
۱۸:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۱

۱۱۰ سند از واقعه غدیر و اثبات دلالت آن بر ولایت و وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام (۲۱)

اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند ارائه ۱۱۰سند از کتب اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمومنین علی ه السلام سند شماره ۲۱ اعتراف مهم...
۱۸:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۱